EN
Contact
Headquarters

China Headquarters

Telephone: +86-20-39966388 (switchboard) +86-20-39966399 (business)


Fax: +86-20-39966398 (switchboard)


Email: gsuv@goldensea.com (email)


Headquarters address:No.109,Hai Yong Road,Shi Qi Town,Pan Yu Zone,Guangzhou City,China.